COMOKRA

COMOKRA is het COmpetentiecentrum voor MOntage en KRAanbediening.

COMOKRA is een sectorale verankering tussen overheid en privé, met name tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, vzw Montage — Nationaal Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in Monteerders- en Kraanverhuurbedrijven en de firma Sarens N.V.

COMOKRA wil zich duidelijk richten naar de specifieke behoeften binnen de sector.

De doelstellingen van COMOKRA kunnen als volgt gesteld worden:
de informatieverstrekking en promotie omtrent de diverse opleidingen en beroepen uit de montagesector (o.a. rigger-monteerder en kraanmachinist)
de voorziening van de noodzakelijke competentieontwikkeling voor de verschillende doelgroepen, werkzoekenden en werknemers.
de certificering en erkenning van de verworven competenties.

Elke partner doet vanuit de eigen expertise en mogelijkheden een inbreng binnen COMOKRA. Dit wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Op initiatief van vzw Montage wordt COMOKRA begin 2007 erkend als VCA-examencentrum voor de risicovolle taken met opgelegde toetsing in een erkend centrum aanslaan en uitwijzen van lasten en zelfrijdende hoogwerker en de risicovolle taken zonder verplichte toetsing verreiker en mobiele kraan, weg- en ruwterreinkraan.

Daarnaast worden de werkzoekenden in de beroepsopleidingen door de sectorconsulenten begeleid naar een plaats voor stage of tewerkstelling.

Door de samenwerking van vzw Montage met Centra voor Leren en Werken, krijgen leerlingen uit het deeltijds onderwijs de mogelijkheid om sectorgerichte opleidingen te volgen bij COMOKRA.

Tot slot is COMOKRA een erkend testcentrum voor het Ervaringsbewijs van bestuurder mobiele kraan.

Sectorkorting Montagesector PC 111.03

Volgen uw werknemers een opleiding bij COMOKRA en zijn ze tewerkgesteld als arbeider in de montage sector, nl paritair comité 111.03 dan kan u aanspraak maken op 50% reductie op de opleidingskost.

De overige 50% zullen in mindering worden gebracht van uw sectoraal jaarbudget voor opleidingssubsidies. Indien het budget niet (meer) toereikend is, zal deze 50% aan de werkgever worden aangerekend.

De sectorconsulenten van vzw Montage geven u graag meer informatie over deze korting. Neem hiervoor contact op per mail via hilde.demeersman@vzwmontage.be.

COMOKRA