Beroepsprofielen

Sinds 1997 ontwikkelt de SERV beroepscompetentieprofielen. Dit gebeurt volgens een wetenschappelijk ontwikkelde methode en volgens een samenwerkingsakkoord met de sectorale sociale partners en opleidingsfondsen, soms ook met de beroepsverenigingen en de sectorcommissies van de SERV.

Een beroepscompetentieprofiel is een gedetailleerde beschrijving van de competenties van een ervaren beroepsbeoefenaar nodig voor de uitoefening van zijn/haar beroep.

De bedoeling is informatie te verzamelen over beroepen en competenties over de sectoren heen. Deze informatie dient:
als basis voor het maken van eindtermen voor onderwijs, leerplannen, middenstandsleerlingwezen, beroepsopleiding VDAB,... om zo de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren,
om jongeren te helpen in studie- en beroepskeuzes,
als hulpmiddel voor het HRM-beleid en voor loopbaanbegeleiding of assessment,
voor het erkennen van verworven competenties (EVC).
De sociale partners van de sector Montage ontwikkelden in 2004 de beroepenstructuur van de montagesector. Vanuit deze beroepenstructuur werden de beroepscompetentieprofielen van de bestuurder mobiele kraan, de pijpfitter en de rigger-monteerder opgemaakt.

Beroepsprofielen