Diversiteit

Onze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring en de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Een van de grootste toekomstige uitdagingen voor ondernemingen wordt het omgaan met deze diversiteit. De noodzaak om een diversiteitsbeleid te implementeren dringt zich dan ook op binnen elke vooruitstrevende organisatie.

Het diversiteitsplan speelt in op de ontwikkelingen van de huidige arbeidsmarkt: door middel van concrete acties kan het personeelsbeleid van uw onderneming verder geoptimaliseerd worden. Hierdoor vallen er drempels weg voor kansengroepen en kan de instroom in het bedrijf verbeteren. Maar het heeft ook oog voor de competentieontwikkeling van alle huidige en toekomstige medewerkers. Maatregelen op het terrein van werving en selectie, onthaal in de organisatie, aanpassingen in het opleidingsbeleid, retentie van medewerkers, coaching van leidinggevenden,... behoren tot mogelijke acties.

Het diversiteitsplan is een Vlaamse Subsidiemaatregel waarmee u tot maximum 15.000 euro kan investeren in het personeelsbeleid van uw onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten te recupereren van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming.

Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het diversiteitsplan rekenen op de begeleiding van de sectorconsulenten van vzw Montage en de ondersteuning van projectontwikkelaars van de regionale SERR/RESOC secretariaten.

Diversiteit