Talent in beweging

Bedrijven uit de sector van de montage en kraanbediening (PC 111.3) ervaren problemen bij het vinden en aanwerven van technisch onderlegd en gemotiveerd personeel.

Zelf opleiden van personeel is vaak een oplossing. Heel veel bedrijven binnen sector nemen hiertoe dan ook initiatieven. Aangezien er dikwijls een gebrek aan expertise is op dit vlak, kennen deze initiatieven een wisselend succes. De bedrijven ondervinden doorgaans moeilijkheden om het noodzakelijke vorming- en opleidingsbeleid te integreren in het personeelsbeleid.

In januari 2008 ging het ESF-project “Talent in beweging” van start. Vzw Montage wil in het kader van het project “Talent in beweging” een zicht krijgen op de verschillende initiatieven die worden ontwikkeld binnen de sector en deze, waar mogelijk ondersteunen. Daarnaast wil vzw Montage werk maken van het opstellen van competentieprofielen voor de cursisten die deelnemen aan opleidingen binnen het competentiecentrum COMOKRA.

Om competentieprofielen te kunnen opmaken zijn er in samenwerking met Syntra-West functieprofielen opgemaakt voor de functies van “Bestuurder Mobiele Kraan” en “Rigger Monteerder”. Deze functieprofielen geven een omschrijving van de kerncompetenties waarover men moet beschikken om de functie op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen. Concreet wil dit zeggen dat wordt vastgelegd welke kennis, technische vaardigheden en attitudes van essentieel belang zijn om een goede beroepsbeoefenaar te worden.

We onderscheiden twee soorten competenties: technische competenties en gedragsmatige competenties. Met technische competenties worden vaardigheden bedoeld zoals van het kiezen van het juiste hijsgereedschap, de kraan opstellen, hijsopdrachten uitvoeren, veilig werken, milieuvriendelijk werken enz...

Gedragsmatige competenties leggen de nadruk op de werkhouding en attitudes, zoals nauwkeurig werken, resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, omgaan met verandering, ... Aan deze laatste categorie wordt in een schoolse context relatief weinig aandacht besteed, maar deze competenties worden, gezien de huidige, continue technologische ontwikkelingen en veranderende eisen van de klant heden ten dage steeds belangrijker geacht door bedrijven.   Elke medewerker draagt immers bij tot het imago van het bedrijf.  Orde en netheid, beleefdheid, klantvriendelijkheid, zelfstandig kunnen werken, stressbestendigheid zijn competenties van het personeel die vandaag de dag een concurrentieel voordeel kunnen opleveren.

Om een zicht te krijgen op het niveau van de verworven competenties worden er 3 evaluatiemomenten voorzien. Op het einde van de opleiding krijgt de cursist de kans om zichzelf in te schatten en worden de cursisten geëvalueerd door de betrokken instructeurs. Op het einde van de stage worden de cursisten geëvalueerd door hun stagebegeleider. Op deze manier verkrijgen we een 360° feedbackrapport. Dit rapport kan eventueel dienen om leertraject uit te stippelen.

Een voorbeeld van een 360° feedbackrapport vind je hier rechts.

Talent in beweging