Projecten

Vzw Montage kan als eerder klein sectorfonds snel inspelen op opportuniteiten die zich aandienen op de arbeidsmarkt. Hierbij houdt de sector rekening met de visie, missie en waarden die de organisatie vooropstelt.

Veel van de acties die vzw Montage onderneemt, gebeuren op projectmatige basis, maar lopen vaak over een langere periode. Je komt hier meer te weten over het project Talent in beweging, het ervaringsbewijs, diversiteitsplannen, het aanbod peterschapopleidingen en de acties die de sector onderneemt in kader van het economisch impulsplan.

Projecten