VDAB Kredietlijn

Jaarlijks onderneemt vzw Montage verschillende acties/projecten ten voordele van de competentieontwikkeling van werkzoekenden, leerlingen en leerkrachten. In ruil voor deze acties stelt VDAB een kredietlijn open voor bedrijven uit de sector van de montage en kraanverhuur.

Doelgroep

Arbeiders/sters ressorterend onder PC 111.3

Opleidingen

Werknemersopleidingen bij COMOKRA of VDAB CC te Sint-Niklaas
Opleidingen bij andere VDAB opleidingcentra indien goedgekeurd door VDAB en vzw Montage

Vergoeding

50% korting op de prijs van de opleiding, onmiddellijk toegekend door VDAB
De reductie is limitatief, slechts mogelijk zolang de kredietlijn van vzw Montage toereikend is.

Procedure

Het bedrijf stuurt een ingevuld en ondertekend attest kredietlijn PC 111.3 en een ingevuld aanvraagformulier aanwending kredietlijn PC 111.3 naar de sectorconsulent van vzw Montage, deze bezorgt een goedkeuring aan het betreffende VDAB competentiecentrum
Na de opleiding ontvangt vzw Montage een kopie van de gehandtekende aanwezigheidslijst van de VDAB opleiding. Dit kan ook rechtstreeks van het VDAB competentiecentrum aan de sectorconsulenten van vzw Montage bezorgd worden.
De verrekening van de kredietlijnkorting is meteen te zien in de factuur die het bedrijf rechtstreeks ontvangt van VDAB.
Dit voordeel is niet cumuleerbaar met andere tegemoetkomingen behalve met de KMO-portefeuille.

 

VDAB Kredietlijn