Data     

 • 2 dagen.
 •  

Leerdoelen

De cursisten vergroten hun competentie om:

 • nieuwe medewerkers en collega's op te leiden zodat ze hun job zo goed mogelijk kunnen uitvoeren
 • op een gestructureerde en duidelijke manier hun ervaringen door te geven aan collega's en nieuwe medewerkers

Doelgroep

Elke werknemer

Programma

Voorbereiding

 • Voor wie is het?
  • nieuwe medewerker
  • collega
  • hoe leren volwassenen?
 • Wat moet ik overbrengen?

Uitvoering

 • Hoe moet ik het overbrengen?
  • rekening houden met middelen, tijd?
  • rekening houden met niveau van collega, nieuwe medewerker?
  • inspelen op behoeften van collega, nieuwe medewerker
  • rekening houden met bedrijfs-/afdelingsdoelstellingen
 • Goede vragen stellen
 • Samenvatten en herhalen

Opvolging

 • Aftoetsen of collega, nieuwe medewerker alles begrepen heeft
 • Uitvoering van de taak/job