Datum:

 • 1 dag 
 • op aanvraag

Leerdoelen

De deelnemers worden gespecialiseerd in de belangrijke rol van veiligheidsgedrag. Ze krijgen een visie op preventieve gedragsverandering inzake veiligheid, kennis rond de belangrijkste instandhoudende en helpende factoren om het veiligheidsgedrag te beïnvloeden. Bovendien worden vooral praktische vaardigheden meegegeven om in hun eigen organisatie concreet met veiligheidsgedrag aan de slag te gaan. In de opleiding wordt de focus gelegd op de het aanscherpen van motivationele vaardigheden en het koppelen van gevolgen aan doelgedragingen die het veiligheidsgedrag bevorderen.

Doelgroep

Leidinggevenden en verantwoordelijken in de organisatie voor veiligheid (kaderleden, managers).

Programma

Theoretisch kader van preventieve gedragsverandering:

 • Waarom is veiligheidsgedrag niet zo evident om te bereiken ?
 • Probleemstelling: weten is niet steeds "anders doen".
 • Om veiligheidsgedrag te bereiken: hoe kan ik rekening houden met de bestaande attitude ?
 • Welke gedragsdeterminanten spelen een rol om gedragsverandering te verkrijgen bij medewerkers ?
 • Kader en beleid meegeven waarin veiligheidsgedrag kan ontwikkeld worden of behouden blijven.

Concrete handvatten:

 • Praktische uitwerking van verschillende stadia in het ontwikkelen van preventief. gedrag: wat zijn valkuilen en wat zijn uitdagingen ?

Motivationele handvatten:

 • Duidelijke communicatie rond veiligheidsgedrag.
 • Onderscheid tussen controlerende versus autonomie ondersteunende instructies.
 • Zinvolle uitleg geven.
 • Empathisch perspectief innemen.
 • Erkenning leren geven aan competenties van medewerkers.
 • Kijken naar doelgedragingen van veiligheid en ze met het team definiëren.
 • Leren geven van feedback aan zowel veilig als onveilig gedrag.
 • Voorbeeldgedrag: invloed van eigen gedrag van leidinggevende inzake preventieve gedragsverandering.
 • Bevorderen van betrokkenheid en sociale steun rond veiligheidsgedrag.
 • Ontwikkelen van positieve sociale cultuur.