Data:

  • 3 dagen
  • 02/03/2020 van 9:00 tot 17:00 Het Vlaamse Kruis ANTTEC Berchem
    03/03/2020 van 9:00 tot 17:00 Het Vlaamse Kruis ANTTEC Berchem
    04/03/2020 van 9:00 tot 17:00 Het Vlaamse Kruis ANTTEC Berchem

     

Leerdoelen

De deelnemer leert om bij verwondingen het slachtoffer onmiddellijk de eerste zorgen toe te dienen.

Doelgroep

Alle bedienden

Programma

Dag 1

Algemeen interventieplan
• Huidverwondingen
• Doekverbanden
• Ademhalingsstelsel
• Veiligheidshouding
• Vrijmaken luchtwegen
• Beademen van slachtoffers

Dag 2

• Praktische wondverzorgingen
• Verbandleer
• Breuken, verstuikingen en ontwrichtingen
• Reanimatietechnieken
• Bloedingen, bewustzijnstoornissen
• Hartproblemen, vraagbaak

Dag 3

• De bedrijfshulppost
• Spalktechnieken
• Evacuatie slachtoffers
• Schriftelijke proef
• Praktische proef