Data     

 • 2 dagen
 • 05/06/2019 van 9:00 tot 17:00      
  12/06/2019 van 9:00 tot 17:00      

Leerdoelen

In deze opleiding vergroten deelnemers hun competentie om:

 • Een team positief te benaderen;
 • Het beste uit een team te halen;
 • Smarte doelen te formuleren voor het team;
 • Teamafspraken te maken;
 • Het team op te volgen;
 • Een coachingsgesprek te voeren.

Doelgroep

Leidinggevenden.

Programma

Coachen versus leidinggeven: what's in a name ?

 • Coachen is het ontwikkelen van competenties van de medewerkers binnen een team in functie van de eigen mogelijkheden en de bedrijfsdoelstellingen.
 • Leidinggeven is het aansturen van medewerkers en teams; samen op zoek gaan naar de beste methode om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Mijn team positief benaderen

 • Welke processen spelen zich af in mijn team ?
 • Hoe laat ik mijn team goed functioneren ?

Coachen van je team

 • Vastleggen en inschatten van competenties.
 • Opstellen van S.M.A.R.T.-objectieven.
 • Het voeren van coachingsgesprekken.
 • Hoe verloopt een coachingsgesprek ?
 • Een coachingsgesprek motiverend houden.
 • Positief bijsturen.

Stapsgewijs doorlopen we de verschillende randvoorwaarden om te komen tot een goed resultaat wanneer we een team coachen.
Daarnaast oefenen we uitvoerig de technieken.