Data: 

  • 1 dag 
  • di. 12 okt.9:00 - 17:00

Doelstelling

In deze opleiding vergroten de deelnemers hun competentie om:
-nieuwe medewerkers en collega’s op te leiden zodat ze hun job zo goed mogelijk kunnen uitvoeren;
-hun ervaring door te geven aan collega’s;
-een duidelijk en gestructureerde begeleiding te voorzien voor nieuwe medewerkers en collega’s.

Doelgroep

Alle medewerkers die te maken krijgen met het opleiden van collega's.

Programma

Tijdens deze module bekijken we hoe je een training, coaching of leertraject best aanpakt. Je leert de juiste kennis over te brengen, en je leert je te gedragen als trainer, coach of mentor.

Rolduidelijkheid
-Welke actoren zijn betrokken bij het begeleiden van medewerkers?
-Wat zijn de verwachtingen van deze verschillende actoren?
-Wat is hiervan het gevolg op onze aanpak?

Communicatie en bijsturen
-Hoe kunnen we zorgen voor duidelijke communicatie?
-Wat is er nodig om duidelijke instructies te geven die ook gevolgd worden?
-Wat zijn typische valkuilen en hoe kunnen deze vermeden worden?
-Hoe kunnen we bijsturen en feedback aanbrengen zodat er meer kans is op acceptatie?

Evalueren op basis van doelstellingen
-Hoe maak ik duidelijk doelstellingen voor een opleidingsplan?
-Welke technieken zijn er voor het opstellen van een opleidingsplan?
-Hoe kunnen we ervoor zorgen dat evalueren positief ontvangen wordt en leidt tot vooruitgang?
-Wat zijn belangrijke aspecten van een evaluatiegesprek?

Getuigschrift

Deze opleiding is erkend i.k.v. mentorkorting. Er zal een aangepast getuigschrift worden bezorgd na de opleiding.