Opleidingsinformatie

Vzw Montage heeft tot doel de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen te bevorderen binnen de sector van de montage en kraanverhuurbedrijven. Het sectorfonds vindt zijn financiering in de verplichte bijdragen voor risicogroepen en permanente vorming. Dit is telkens 0,10% van de brutolonen van de arbeiders van bedrijven uit het paritaire subcomité 111.3 aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid. Deze bijdragen worden ingezet om opleidingsinspanningen in de sector te bevorderen.

Zo komt vzw Montage financieel tegemoet aan werkgevers die inspanningen doen om werknemers permanent bij te scholen. De voorwaarden voor terugbetaling zijn terug te vinden onder het luik “Subsidies 111.3”.

De sector is tevens partner in het competentiecentrum COMOKRA. In dit competentiecentrum worden ook gratis beroepsopleidingen “bestuurder mobiele kraan” en “rigger-monteerder” aangeboden aan werkzoekenden. Na de opleiding worden deze werkzoekenden tewerkgesteld in een bedrijf uit de sector. Zij starten doorgaans met een maand stage.

COMOKRA biedt tevens sectorspecifieke opleidingen aan voor werknemers. Voor arbeiders die tewerkgesteld zijn in een bedrijf uit de sector geldt een gereduceerd tarief. De voorwaarden hiervoor zijn terug te vinden onder het luik “VDAB kredietlijn”.

Andere tussenkomsten voor bedrijven in de sector zijn mogelijk via INOM Arbeiders of de KMO-portefeuille.

 

NIEUWE REGELGEVING BETAALD EDUCATIEF VERLOF
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN REGELGEVING B.E.V.

Er zijn belangrijke wijzigingen rond de aanvragen Betaald Educatief Verlof. Vanaf heden moeten deze aanvragen voor de aanvang van de opleiding goedgekeurd worden door het Paritair Comité.

Alle nieuwe opleidingsaanvragen vanaf 32u dienen 6 weken op voorhand te worden aangevraagd via een aanvraagformulier en programma van de opleiding. Het aanvraagformulier kan u bekomen via info@vzwmontage.be.

Het aanvraagformulier moet worden ingediend bij vzw Montage (info@vzwmontage.be)

Voor verdere vragen kan u ons steeds bereiken op telefoon 052.315.315.