Stage voor leekrachten

School en bedrijf functioneren samen als lerende organisaties ten opzichte van elkaar, waardoor een belangrijk doel bereikt wordt: kennisuitwisseling. Met het project “stages voor leerkrachten” wil de metaalsector meewerken aan een imagoverbetering van de industriële beroepen via het werkplekleren. De beste propaganda voor werken in de technologische sector kan de branche zelf geven door onderwijs en onderneming voor elkaar te boeien en ze aan elkaar te binden.

Alle bedrijven uit het paritair comité 111, dus ook bedrijven uit de montagesector (pc 111.3) kunnen zich inschrijven voor een stageplaats. De stageplaatsen zijn voorzien voor alle leerkrachten uit het technisch secundair, het beroepssecundair en het deeltijds onderwijs. Ook docenten van het hoger technisch onderwijs en van hogescholen kunnen zich inschrijven.

Stage voor leekrachten