Onderwijs

Sectoren spelen en belangrijke rol in het dichter tot elkaar brengen van het werkveld en onderwijs. De sector werkt dan ook actief samen met onderwijs. In het systeem van afwisselend leren en werken, krijgen leerlingen naast technische competenties ook sociale vaardigheden en een goede werkattitude aangeleerd. Door kwaliteitsvolle leerwerkplaatsen aan te bieden aan deeltijdse leerlingen, werkt de sector mee aan het voltijds engagement van deze jongeren. In het luik CLW, wat staat voor Centra Leren en Werken, lees je mee over de samenwerking van de sector met deeltijds onderwijs en het opleidingsaanbod.

De sector van montage- en kraanverhuurbedrijven laat zich vooral goed kennen door er actief in mee te draaien. Daarom staan bedrijven in de sector open om stageplaatsen aan te bieden aan leerlingen of werkzoekenden, maar zeker ook aan leerkrachten. Leerkrachten krijgen op die manier een duidelijk zicht op het reilen en zeilen in de sector, ze leggen contacten met het bedrijfsleven en kunnen leerlingen veel beter voorbereiden op het werkveld.

Tot slot wil vzw Montage informatie bieden aan leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijs, werkzoekenden of werknemers over de beroepen en beroepenstructuur van de sector. Hiervoor werkt vzw Montage mee aan de opmaak van instrumenten om de beroepen en opleidingen in de sector te promoten. Onder het luik Beroepsprofielen kan eenieder de beroepscompetentieprofielen en de beroepsstructuur van de sector raadplegen.

Onderwijs