Sectorconvenant

Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid schrijft een belangrijke rol toe aan sectoren. Zo ondernemen sectoren doelgroepgerichte acties in het kader van diversiteit, levenlang leren en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. De sectorspecifieke acties worden door de sectorale sociale partners vastgelegd in een sectorconvenant (een protocol tussen de Vlaamse Regering en de sector). De sectorale sociale partners van de montagesector sloten in 2002 de eerste sectorconvenant af met de Vlaamse Regering.

De huidige acties van de sector op vlak van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt situeren zich o.a. in:
Samenwerken met Centra voor Leren en Werken voor de ILW — opleiding Rigger-monteerder en Bestuurder mobiele kraan.
Intersectorale samenwerking voor de ontwikkeling van een studiekeuzetool voor leerlingen uit de laatste graad basisonderwijs en eerste graad middelbaar onderwijs.
De sector neemt deel aan beroeps- en studiekeuzebeurzen.

De huidige acties op vlak van levenlang leren of competentieontwikkeling situeren zich o.a. in:
Het stimuleren van ‘niet-vormings’-bedrijven tot het aanbieden van opleidingen aan hun werknemers
Het aanbieden van beroepsopleidingen “bestuurder mobiele kraan” en “rigger-monteerder” aan werkzoekenden in samenwerking met VDAB. De sector begeleid de werkzoekenden naar een passende tewerkstelling in de sector.
De sector brengt de competenties van de werkzoekenden in kaart via een evaluatietool. Tijdens de stage gebeurt een verdere opvolging hiervan. Ex-cursisten leren via de tool veel beter hun talenten en beperkingen kennen en kunnen zich gericht bijscholen.
Cursisten die het Nederlands niet helemaal machtig zijn, worden tijdens de beroepsopleiding extra begeleid door een instructeur Nederlands op de opleidingsvloer.
De sector is de stuwende kracht in het verhaal van de ervaringsbewijzen bestuurder mobiele kraan en pijpfitter en bij de ontwikkeling van de standaard voor het ervaringsbewijs van rigger-monteerder.
De sector blijft actief binnen het partnerschap “COMOKRA” en zal de samenwerking mee verstevigen door de oprichting van een stichting van openbaar nut.

Engagementen betreffende de diversiteitstoets:
De sector stimuleert minimaal 2 bedrijven tot het indienen van een diversiteitsplan.
De sector zal een taalscan uitvoeren op de theoretische vragenlijsten van de verschillende VCA-examens bij COMOKRA. Op die manier wil de sector de theoretische en praktische examens van COMOKRA toegankelijk maken voor alle kansengroepen.
De werkzoekendenopleidingen staan open voor alle kansengroepen.
Tijdens de werkzoekendenopleidingen kunnen cursisten met een taalachterstand Nederlands op de Opleidingsvloer krijgen.

Sectorconvenant