Opleidingen mobiele kraan

"In 2010 werden er – zoals voorgaande jaren – 5 opleidingen mobiele kraan georganiseerd. In optimale omstandigheden wil dit zeggen dat er 40 cursisten konden deelnemen. Doordat er in 2011 geen enkele groep voltallig is gestart volgden van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 30 cursisten de opleiding waarvan twee CDO-leerlingen, die we voor de cijfers buiten beschouwing laten. 
20 van deze 30 cursisten rondde de opleiding af met een maand stage (66%). Van de 10 andere cursisten hebben er 8 om diverse redenen de opleiding stopgezet (ziekte, technische redenen enz…). Twee Cursisten hebben de opleiding afgerond maar hebben geen stage gedaan. 
18 van de 20 cursisten die stage deden kregen op het einde van deze stage een contract van onbepaalde duur aangeboden of zijn bij een ander bedrijf uit de sector aan de slag (87%).
Van de 30 cursisten die opleiding gestart zijn, zijn er dus momenteel 18 aan de slag in de sector (60%)."
 

 terug