Comokra

"Comokra is het competentiecentrum voor Montage en Kraanbediening. Het centrum is een sectorale verankering tussen overheid en privé, met name tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VZW Montage – Nationaal Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in monteerders en kraanverhuurbedrijven - en de Firma Sarens.

Binnen Comokra heeft VZW Montage – sinds 1 september 2009 - een overeenkomst met VDAB ivm de organisatie van stages op praktisch en inhoudelijk vlak. Concreet houdt dit in dat VZW Montage sinds 1 september verantwoordelijk is voor het zoeken en aanbieden van stageplaatsen binnen de sector en voor de praktische organisatie en het opvolgen ervan. VZW Montage verbindt zich er niet enkel toe stageplaatsen beschikbaar te maken maar streeft er tevens naar stages aan te bieden die inhoudelijk zo sterk mogelijk aansluiten bij de opleiding. 

Aangezien het beroep van kraanman erkend wordt als een knelpuntberoep is het vinden van een stageplaats zelden een probleem. Meestal komen de cursisten van comokra terecht bij een van de grotere bedrijven uit de sector (Sarens, Aertssen, Michielsens, Mammoet) maar er zijn tal van andere – kleinere – bedrijven die ook bereidt zijn stages aan te bieden (Gheysens, De Groote kranen enz…).

De stage duurt 20 werkdagen. Tijdens de stage wordt je niet betaald door het bedrijf maar ontvang de cursist verder zijn werkloosheidsuitkering. De stage wordt opgevolgd door een sectorconsulent. Hij houdt contact met de stagiair om het verloop van de stage op te volgen. Indien er zich problemen voordoen zorgt hij voor bemiddeling en probeert te zoeken naar een oplossing. Op het einde van de stage krijg je een evaluatie vanuit stagebedrijf. Is de evaluatie positief dan krijg je vaak een contract – vaak van onbepaalde duur - aangeboden. In een uitzonderlijk geval kan het gaan om een IBO-contract. "
 

 terug