Vzw Montage, sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3

De vzw Montage is het sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3. Dit is het paritaire comité van de montage en kraanverhuurbedrijven. Tot deze specifieke sector horen onder meer de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren. Hieronder wordt verstaan: ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het monteren, demonteren en afbreken op openluchtwerven, van metalen gebinten en onderdelen van bruggen, reservoirs, gashouders, zwaar ketelwerk, bestanddelen van zware machinebouw, petroleuminstallaties, maar ook het hanteren van zware stukken en het optrekken van metalen stellingen. Daarnaast behoren ook de werkgevers en werklieden van de ondernemingen, (met uitzondering van deze die ressorteren onder het PC voor het bouwbedrijf) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit: het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken.

Vzw Montage, sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3


vzw Montage, de start

Aanvankelijk was het uitbetalen van premies voor opleiding van werknemers uit de sector van montage en kraanverhuurbedrijven de enige bestaansreden voor vzw Montage. De eerste sectorconvenant die in 2002 werd afgesloten, verruimde het actieterrein echter aanzienlijk. Het is algemeen bekend dat de sector kampt met een aanzienlijk tekort aan gekwalificeerd personeel. In dat kader is de samenwerking tussen VDAB, Sarens en vzw Montage ontstaan. Met als gevolg het ontstaan van het competentiecentrum COMOKRA. Dit competentiecentrum COMOKRA levert meerdere keren per jaar, goed opgeleide kraanmachinisten en rigger-monteerders af die voordien werkzoekend waren. Daarnaast werkt vzw Montage sinds 2005 nauw samen met centra voor deeltijds onderwijs. Leerlingen worden via een praktijkgerichte opleiding, gecombineerd met een deeltijdse tewerkstelling in een bedrijf uit de sector gevormd tot rigger-monteerder en in een tweede jaar tot bestuurder van een mobiele kraan. Vzw Montage is erkend als ESF-testcentrum voor het ervaringsbewijs Bestuurder mobiele kraan en Pijpfitter.Missie

Vzw Montage staat voor het behoud en het verhogen van kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling(kansen) van arbeiders bij montage- en kraanverhuurbedrijven.

Vzw Montage wenst de weerbaarheid te verhogen van arbeiders binnen de montage- en kraanverhuurbedrijven door het erkennen van competenties.

Vzw Montage staat in voor het toeleiden van gekwalificeerd personeel naar de sector en wil daarmee een antwoord bieden op de knelpunten van de sector.

Visie

Vzw Montage wil een toenemende deelname aan opleidingen realiseren van arbeiders uit de sector van de montage en de kraanwerkzaamheden.

Vzw Montage wil uitgroeien tot expertisecentrum binnen de sector wat betreft competentiebeleid.

Vzw Montage wil een vermindering van het aantal knelpuntvacatures binnen de sector realiseren door het opleiden van goed gekwalificeerde werknemers.

Waarden

Permanente vorming en opleiding is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijven en hun tewerkstelling.

De erkenning van competenties is een recht voor elke werknemer.

Vorming en opleiding zijn essentieel om de weerbaarheid van arbeiders in de sector te verhogen en duurzame tewerkstelling te garanderen.Projecten, opleidingen en interessante links

Vzw Montage kan als eerder klein sectorfonds snel inspelen op opportuniteiten die zich aandienen op de arbeidsmarkt. Hierbij houdt de sector rekening met de visie, missie en waarden die de organisatie vooropstelt. Lees meer over onze projecten: Talent in beweging, het ervaringsbewijs, diversiteitsplannen, het aanbod peterschapopleidingen en de acties die de sector onderneemt in kader van het economisch impulsplan.

Interesse om je bij te scholen? Op de opleidingspagina vind je links en meer informatie over opleidingen en subsidies. Of schrijf je in op het open aanbod. 

Lees meer over onze bevoorrechte partners (sociale partners, partners in opleiding, zusterfondsen en andere interessante informatie) of bekijk wie onze beheerders zijn. Contacteer onze medewerkers

Sectorconsulenten

Sectorconsulenten

Tel: 0472 068 211

Hilde De Meersman
hilde.demeersman@vzwmontage.be